Wynajem pomieszczeń

Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie oferuje wynajem pomieszczeń:

1. Sala widowiskowo-sportowa

– wynajem na zajęcia rekreacyjno-sportowe, kulturalne, taneczne, spotkania dla dzieci i młodzieży:
50zł netto + 23% VAT za każdą godzinę zegarową;
– imprezy, konferencje, wynajem komercyjny, spotkania biznesowe, konwenty, koncerty itp.:
80 zł netto + 23 % VAT za każdą godzinę zegarową.

2. Sala kameralna

50zł netto + 23 % VAT za każdą godzinę zegarową;

3. Sale klasowe

50zł netto + 23 % VAT za każdą godzinę zegarową;

4. Boisko ORLIK

80zł netto + 23 % VAT za każdą godzinę zegarową;

***
W koszty wynajmu wliczone jest korzystanie z krzeseł, stołów i drobnego sprzętu nagłośnieniowego (kolumna i mikrofon bezprzewodowy).

Sala widowiskowo-sportowa wyposażona jest w szatnię. Wszystkie pomieszczenia mają dostęp do toalet.

Opłaty za wynajem sali widowiskowo-sportowej i innych pomieszczeń mogą być negocjowane z dyrektorem instytucji, w przypadku imprez trwających powyżej 5 godzin, organizacji zajęć w czasie ferii i wakacji,  małych grup – liczba uczestników do 12 osób bądź zajęć szkoleniowych.

Stawki godzinowe określone powyżej rozliczane są z dokładnością do rozpoczętej godziny.
W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej współpracy, pomocy, sponsoringu) dyrektor ma prawo indywidualnie ustalić stawkę wynajmu.