Muzykoterapia – zabawy dźwiękiem

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Oparte są na zainteresowaniach muzycznych. Kształtują podstawowe uzdolnienia i wrażliwość muzyczną. Rozwijają dyspozycje manualne, słuchowe i głosowe, wyrabiają poczucie rytmu oraz inwencję twórczą poprzez różnorodne formy muzykowania. Dzieci mają możliwość nauki gry na prostych instrumentach muzycznych.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek