Kogel-Mogel – zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Mają na celu rozwijanie umiejętności plastycznych z zastosowaniem różnorodnych technik artystycznych, takich jak: malowanie, rysowanie, wycinanie, tworzenie dzieł.

Dodatkowo zajęcia plastyczne mają walory kształcące i wychowawcze, rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczą. Uczą także cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Uczestnicy mają możliwość prezentowania swoich prac na wystawach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek