Akademia Edukacji Teatralnej

Udział w zajęciach teatralnych umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie. Zajęcia są kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Podczas zajęć realizowany jest program ,, Aktorem każdy być może…”. Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Na zajęciach będą realizowane różnorodne metody i techniki np.: inscenizacje, odgrywanie scenek rodzajowych, ćwiczenia głosowe i dykcyjne, przygotowanie scenografii, kostiumów, plakatów, zaproszeń, programów teatralnych.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek