Plastusiowo

Plastusiowo – to program zajęć plastycznych kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywność dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na naturalnej ciekawości i eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi. Tematyka wykonywanych na zajęciach prac plastycznych została ułożona z uwzględnieniem świąt, pór roku oraz zainteresowań uczestników. Jednym z celów pracy z dzieckiem w tym zakresie jest umożliwienie mu aktywnego poznania świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek