Let’s Dance – dzieci początkujące

Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dziecka na muzykę, poprawę sprawności fizycznej i świadomości własnego ciała, a także nabywanie umiejętności wyrażania siebie oraz akcentowania własnej osobowości poprzez ruch i taniec. Zajęcia rozwijają zainteresowania muzyczne oraz taneczne. Podczas zajęć realizowane są ćwiczenia gimnastyczne, trening ogólnorozwojowy kształtujący prawidłową postawę ciała oraz dyscyplinę. Uczestnicy poznają figury i kroki taneczne z zakresu tańca nowoczesnego i współczesnego. Uczą się ciekawych figur w formacji, a także konkretnych choreografii.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek